Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2016

Η άποψη μας σχετικά με το Σχέδιο Νόμου Βερναδάκη μετά την διαβούλευση.

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΚΑ ΕΤΑΜ


Η άποψη μας σχετικά με το Σχέδιο Νόμου «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, Βαθμολογική Διάρθρωση Θέσεων, Συστήματα Αξιολόγησης, Προαγωγών και Επιλογής Προϊσταμένων (Διαφάνεια – Αξιοκρατία και Αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης)»
                                      (Σχέδιο Νόμου Βερναδάκη)

                        Η παράταξη μας σε συνέχεια της συμμετοχής της στην δημόσια διαβούλευση, εκφράζει σήμερα την θέση πάνω στο τελικό κείμενο, το οποίο κατατέθηκε πρόσφατα στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής προς επεξεργασία. Εξετάζοντας το τελικό κείμενο ανά κεφάλαια, σε σύγκριση με τις προτάσεις που καταθέσαμε κατά την διαβούλευση, ενημερώνουμε τους συναδέλφους για τις θετικές αλλαγές που πετύχανε όσα συνδικάτα, παρατάξεις και πρόσωπα συμμετείχαν σε αυτήν. Ακυρώνοντας με τον τρόπο αυτό, τα θολά επιχειρήματα  εκπροσώπων του συνδικάτου μας, στην προσπάθεια τους να κρύψουν την διαχρονική ένδεια και έλλειψη προτάσεων, όσο αφορά τα ζητήματα, που αφορούν το παρόν και μέλλον της εργασίας μας.

Όσο αφορά το πρώτο μέρος, που τιτλοφορείται ως «Εθνικό
Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης» επισημαίνουμε το εξής:

Θετικό το γεγονός, ότι οι σημαντικές δημόσιες θέσεις θα στελεχώνονται από έμπειρους πλέον δημόσιους λειτουργούς, με τα απαιτούμενα προσόντα, οι οποίοι ενώ υπάρχουν στο δημόσιο τομέα, εντούτοις σχεδόν πάντα για τις αντίστοιχες θέσεις οι επιλογές γινόταν από τον ιδιωτικό. Κάτι τέτοιο αυτομάτως σημαίνει, ότι υπάλληλοι που σήμερα υπηρετούν σε διάφορες υπηρεσίες, διαθέτοντας  ιδιαίτερα αυξημένα εκπαιδευτικά προσόντα, από τα απαιτούμενα της υπηρεσίας που απασχολούνται, θα μπορούν πλέον να αξιοποιούν τις επιπλέον γνώσεις τους σε θέσεις στελεχών, που μέχρι πρότινος επιλέγονταν σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα ιδιώτες. Το πρόβλημα εδώ, έγκειται στο γεγονός, ότι η επιλογή τους παραπέμπεται στην καλύτερη για τα μέσα του 2018, ενώ σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 13 έως την επιλογή των αντικαταστατών τους παραμένουν σ’ αυτές οι κάθε λογής «ημέτεροι».
  
Για το «Βαθμολόγιο» ουσιαστικά επανερχόμαστε στο
σύστημα προαγωγών του Ν. 3528/07, το οποίο αντικαθιστά το σύστημα που καθιέρωσε ο προβληματικός Ν. 4024/11 και του παγώματος των προαγωγών που προκάλεσε στην συνέχεια ο Ν. 4046/12. Πέραν της επιστροφής στο παρελθόν, δεν μπορεί να φέρει κανείς σοβαρές ενστάσεις στην εν λόγω μεταβολή του «Βαθμολογίου», όπως ακριβώς ήταν και η τοποθέτηση μας κατά την δημόσια διαβούλευση.  

Σχετικά με την αξιολόγηση σε γενικές γραμμές έχουμε επαναφορά πολλών ρυθμίσεων του Π.Δ. 318/92, όπως π.χ. στα κριτήρια. Οι διαφορές εντοπίζονται περισσότερο στο γεγονός, ότι πλέον και οι προϊστάμενοι αξιολογούνται από τους υφισταμένους, αλλά και από την σύσταση ολομέλειας Διεύθυνσης και Τμήματος, χωρίς όμως να φαίνεται οι προαναφερθείσες διαφορές να έχουν ουσιαστικό χαρακτήρα, όπως ακριβώς είχαμε αναφερθεί και στην διαβούλευση. Πρόβλημα εντοπίζεται και στην στοχοθεσία του άρθρου 22, καθόσον δεν είναι λογικό να ξεκινά από το επίπεδο της Γενικής Δ/νσεως και να καταλήγει στο Τμήμα. Μάλλον την αντίθετη πορεία θα έπρεπε να ακολουθήσει για να είναι ρεαλιστική και αποτελεσματική.

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος επιλογής προϊσταμένων, έτσι όπως σημαντικά διαφοροποιήθηκε μετά την δημόσια διαβούλευση. Στο πλαίσιο αυτό, το κατατεθειμένο Σχέδιο Νόμου εξακολουθεί στο άρθρο 29 να θέτει τέσσερα κριτήρια (συν το κριτήριο του Α΄ βαθμού), αλλάζοντας όμως δραστικά πλέον την μοριοδότηση. Τα τυπικά εκπαιδευτικά – προσόντα, την εργασιακή – διοικητική εμπειρία, την αξιολόγηση και τέλος την δομημένη συνέντευξη. Αναφέρουμε επιγραμματικά τα προβλήματα που είχαμε εντοπίσει και τις απαντήσεις που δόθηκαν με την κατάθεση του τελικού σχεδίου στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής

    1)  Προβλεπόταν η μοριοδότηση του βασικού τίτλου σπουδών
με 100 μόρια, ανεξάρτητα της εκπαιδευτικής βαθμίδας. Το Υπουργείο στο πρόβλημα της αδικαιολόγητης εξίσωσης απάντησε εμφατικά σε ότι αφορά τους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, φτάνοντας όμως στο άλλο άκρο, εκμηδενίζοντας δηλαδή το τυπικόν προσόν των αποφοίτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τόσο η προηγούμενη, όσο και η τελική ρύθμιση χρήζουν συνεπώς αναθεώρησης.
              2)  Στο γεγονός ότι ένα δεύτερο πτυχίο, τετραετούς κατά το πλείστον διάρκειας, μοριοδοτείται με 30 μόρια, όταν ένα τουλάχιστον μονοετές μεταπτυχιακό με 150. Επίσης το πτυχίο με 100 μόρια, ενώ το μεταπτυχιακό με 150 (ίδιο και στα δύο σχέδια).
               3)  Έγινε άρση του παραδόξου, της μη μοριοδότησης της διοικητικής εμπειρίας (χρόνος υπηρεσίας σε θέσεις ευθύνης), ενώ αναφερόταν το ίδιο το νομοσχέδιο σε αυτήν. Πλέον ο χρόνος υπηρεσίας σε θέσεις ευθύνης μοριοδοτείται.
               4) Άρση του παραδόξου της μοριοδότησης μόνο της άριστης γνώσης μιας ξένης γλώσσας, καθόσον πλέον μοριοδοτείται τόσο η πολύ καλή, όσο και η καλή γνώση της.
               5) Η παραμονή του παραδόξου της μοριοδότησης
κάθε σεμιναρίου στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης  με 10 μόρια με ανώτατο το 40 πλέον (4 δηλαδή σεμινάρια) ανεξαρτήτως διάρκειας. Ένα σεμινάριο δηλαδή 2 ημερών ισούται με ένα σεμινάριο τριών εβδομάδων!
              6) Το μεγαλύτερο πρόβλημα δυστυχώς εξακολουθεί να παραμένει
η σημαντική μοριοδότηση της διαδικασίας της δομημένης συνέντευξης, η οποία είναι σφόδρα πιθανόν να μετατραπεί σε ουσιαστικό αρωγό κάθε λογής «ημετέρων», όπως καταδείξαμε και κατά την διαδικασία της διαβούλευσης. Στο χώρο δε του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, που μας ενδιαφέρει περισσότερο, το πρόβλημα θα έχει μεγαλύτερη ένταση, καθόσον οι υποψήφιοι π.χ. για προϊστάμενοι τμημάτων θα ανέρχονται σε μερικές χιλιάδες (άνω των 2000 ατόμων). Κάτι τέτοιο θα καθυστερούσε υπερβολικά την ανάδειξη των αποτελεσμάτων των κρίσεων (αν είναι δυνατόν να ολοκληρωθούν, καθόσον τόσο το τυπικό μέρος πρακτικά κτλ. είναι αδύνατον να ολοκληρωθεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος για τόσο μεγάλο αριθμό υποψηφίων, όσο και ουσιαστικά καθόσον δεν είναι δυνατόν να αξιολογηθούν κατά αυτό τον τρόπο οι ικανότητες των υποψηφίων σε έναν οργανισμό, που δεν διαθέτει οργανόγραμμα, περιγράμματα θέσεων και στοχοθεσία), με συνέπεια να παρατείνονται επ’ άπειρον οι προβληματικές αναθέσεις κ.ο.κ.  


                Επειδή η υπηρεσία μας δεν είναι δυνατόν πλέον να λειτουργεί κατά αυτό τον τρόπο, επιμένουμε στην κατάργηση του κριτηρίου της συνέντευξης ή τουλάχιστον στον συνδυασμό της, με κάποια αδιάβλητη γραπτή εξέταση, τόσο για λόγους διαφάνειας, όσο και για λόγους χρονικών περιορισμών. Εξακολουθούμε δε να πιστεύουμε, ότι παρά τις επιμέρους βελτιώσεις, η μοριοδότηση οφείλει να επιστρέψει κατά αναλογία του «Βαθμολογίου» στις προβλέψεις του άρθρου 84 του Ν. 3528/07, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν. 3839/10.

             

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ