Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2015

ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ
Στο Φ.Ε.Κ. 176/Α/15 δημοσιεύεται ο Ν. 4354/15, ο οποίος στο κεφάλαιο Β΄εμπεριέχει το νέο μισθολόγιο του Δημοσίου.

Κυριακή, 13 Δεκεμβρίου 2015

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΚΑ ΕΤΑΜ


 
                        Με το εν λόγω Σχέδιο Νόμου, που τέθηκε σε Δημόσια Διαβούλευση στις 02/12/2012, επιχειρείται ουσιαστικά με προχειρότατο τρόπο, η «επίλυση» τριών βασικότατων παραμέτρων, όσο αφορά την δομή και την αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης. Οι τρείς αυτοί παράμετροι θα μπορούσαν να συνοψιστούν στις έννοιες «Βαθμολόγιο», «Αξιολόγηση» και «Κρίσεις Προϊσταμένων».

Για το μεν «Βαθμολόγιο» ουσιαστικά επανερχόμαστε στο
σύστημα προαγωγών του Ν. 3528/07, το οποίο αντικαθιστά το σύστημα που καθιέρωσε ο προβληματικός Ν. 4024/11 και του παγώματος των προαγωγών που προκάλεσε στην συνέχεια ο Ν. 4046/12. Πέραν της επιστροφής στο παρελθόν, δεν μπορεί να φέρει κανείς σοβαρές ενστάσεις στην εν λόγω μεταβολή του «Βαθμολογίου».

Και για την αξιολόγηση σε γενικές γραμμές έχουμε επαναφορά
πολλών ρυθμίσεων του Π.Δ. 318/92, όπως π.χ. στα κριτήρια. Οι διαφορές εντοπίζονται περισσότερο στο γεγονός, ότι και οι Προϊστάμενοι αξιολογούνται από τους υφισταμένους, αλλά και από την σύσταση ολομέλειας Διεύθυνσης και Τμήματος, χωρίς όμως να φαίνεται οι προαναφερθείσες διαφορές να έχουν ουσιαστικό χαρακτήρα.

Μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος
Επιλογής Προϊσταμένων. Στο πλαίσιο αυτό, το ανωτέρω σχέδιο Νόμου στο άρθρο 29 θέτει τέσσερα κριτήρια (συν το κριτήριο του Α΄ βαθμού). Τα τυπικά εκπαιδευτικά – προσόντα, την εργασιακή – διοικητική εμπειρία, την αξιολόγηση και τέλος την δομημένη συνέντευξη. 

Σημαντικά προβλήματα τίθενται με την μοριοδότηση, που
προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο του σχετικού Σχεδίου Νόμου. Αναφέρουμε επιγραμματικά τα εξής ζητήματα:

1.      Η μοριοδότηση του βασικού τίτλου σπουδών με 100
μόρια, ανεξάρτητα της εκπαιδευτικής βαθμίδας.
2.      Στο γεγονός ότι ένα δεύτερο πτυχίο, τετραετούς κατά το
πλείστον διάρκειας, μοριοδοτείται με 30 μόρια, όταν ένα τουλάχιστον μονοετές μεταπτυχιακό με 150. Επίσης το πτυχίο με 100 μόρια, ενώ το μεταπτυχιακό με 150.
3.      Στο παράδοξο, ότι ενώ αναφέρεται ρητά η Εργασιακή -
Διοικητική εμπειρία δεν υπάρχει καμία αναφορά σε μοριοδότηση διοικητικής εμπειρίας (χρόνος υπηρεσίας σε θέσεις ευθύνης),
4.      Στο γεγονός ότι μοριοδοτείται μόνο η Άριστη γνώση μιας
ξένης γλώσσας με 20 μόρια με ανώτατο όριο τα 60 μόρια (δηλαδή άριστη γνώση τριών ξένων γλωσσών). Δηλαδή κάποιος, που δεν ξέρει καθόλου μια ξένη γλώσσα εξομοιώνεται με κάποιον που γνωρίζει πιστοποιημένα πολύ καλά μια ξένη γλώσσα.
5.      Η μοριοδότηση τέλος κάθε σεμιναρίου στην Εθνική Σχολή
Δημόσιας Διοίκησης  με 10 μόρια με ανώτατο το 60 (6 δηλαδή σεμινάρια) ανεξαρτήτως διάρκειας. Ένα σεμινάριο δηλαδή 2 ημερών ισούται με ένα σεμινάριο τριών εβδομάδων!

 Αναλύοντας λογικά όλα τα προαναφερθέντα, δεν υπάρχει καμιά
αμφιβολία, ότι στόχος της εν λόγω μοριοδότησης, είναι  η κατάληψη κάποιας θέσης ευθύνης να καθορίζεται ουσιαστικά αποκλειστικά από την δομημένη συνέντευξη, καθόσον οι διαφορές μορίων μεταξύ των υποψηφίων λόγω του απίστευτου ανωτέρου «τσουβαλιάσματος», θα είναι από ελάχιστες έως οριακές.

Σε αυτό το πλαίσιο, η διαδικασία της δομημένης συνέντευξης
είναι σφόδρα πιθανόν να μετατραπεί σε ουσιαστικό αρωγό κάθε λογής «ημετέρων». Στο χώρο δε του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, που μας ενδιαφέρει περισσότερο, το πρόβλημα θα έχει μεγαλύτερη ένταση, καθόσον οι υποψήφιοι π.χ. για Προϊστάμενοι Τμημάτων θα ανέρχονται σε μερικές χιλιάδες (άνω των 2000 ατόμων). Κάτι τέτοιο θα καθυστερούσε υπερβολικά την ανάδειξη των αποτελεσμάτων των κρίσεων (αν είναι δυνατόν να ολοκληρωθούν, καθόσον τόσο το τυπικό μέρος πρακτικά κτλ. είναι αδύνατον να ολοκληρωθεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος για τόσο μεγάλο αριθμό υποψηφίων, όσο και ουσιαστικά καθόσον δεν είναι δυνατόν να αξιολογηθούν κατά αυτό τον τρόπο οι ικανότητες των υποψηφίων σε έναν οργανισμό, που δεν διαθέτει οργανόγραμμα, περιγράμματα θέσεων και στοχοθεσία), με συνέπεια να παρατείνονται επ’ άπειρον οι προβληματικές αναθέσεις κ.ο.κ.  

            Επειδή η υπηρεσία μας δεν είναι δυνατόν πλέον να λειτουργεί κατά αυτό τον τρόπο, προτείνουμε να καταργηθεί το κριτήριο της Συνέντευξης και να αντικατασταθεί με κάποια αδιάβλητη γραπτή εξέταση, τόσο για λόγους διαφάνειας, όσο και για λόγους χρονικών περιορισμών. Αντιπροτείνουμε επιπλέον η μοριοδότηση να επιστρέψει κατά αναλογία του «Βαθμολογίου» στις προβλέψεις του άρθρου 84 του Ν. 3528/07, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν. 3839/10.

     
Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2015

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟ


                     


                                                 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΕνημερωθήκαμε αρμοδίως ότι για το ΙΚΑ ΕΤΑΜ θα προσληφθούν άμεσα 928 άτομα με τα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ (5 μηνα) , για την κάλυψη όσο αυτό είναι εφικτό, της τεράστιας πλέον έλλειψης προσωπικού που αντιμετωπίζουμε ως Υπηρεσία.

Επίσης οδεύει προς την έκδοση υπουργικής απόφασης το θέμα της επιλογής ωραρίων προσέλευσης και αποχώρησης από την Υπηρεσία, με την προσθήκη δύο ακόμη ωραρίων προσέλευσης στις 7:00 π.μ και στις 8:30 π.μ , με αντίστοιχες αποχωρήσεις στις 15:00 και 16:30.

Μετά την προσπάθεια μας σαν παράταξη με την έκδοση ανάλογης ανακοίνωσης (www.aepeika.blogspot.gr) , αλλά και την αντίστοιχη της Ομοσπονδίας, μετά την σύμφωνη γνώμη όλων των παρατάξεων, είναι ιδιαιτέρως ευχάριστο να αντιλαμβανόμαστε, ότι πλέον δεν απευθυνόμαστε  «σε ώτα μη ακουόντων», με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει και για το μέλλον.

Αναγνωρίζοντας την καλή πρόθεση των αρμοδίων, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ξεφεύγουμε από τις «εμμονές του παρελθόντος» και τα δίκαια αιτήματα μας εισακούγονται, είναι αν μη τι άλλο ιδιαίτερα παρήγορο, τόσο για τους συναδέλφους που αντιμετώπιζαν προβλήματα στα οποία έχουμε ήδη αναφερθεί, όσο και για μας προκειμένου να συνεχίσουμε να διεκδικούμε.

Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2015

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΚΑ ΕΤΑΜΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ


 Με την με αριθμ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25-07-2011 (ΦΕΚ 1659/Β/12) Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία καθορίζεται σε νέα βάση το ωράριο λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών, των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. στο σύνολο της επικράτειας και κατ’ επιλογή των υπαλλήλων ως εξής:

   (α) Ώρα προσέλευσης στις 07.00 και ώρα  αποχώρησης στις 15.00

   (β) Ώρα προσέλευσης στις 07.30 και ώρα  αποχώρησης στις 15.30

   (γ) Ώρα προσέλευσης στις 08.00 και ώρα  αποχώρησης στις 16.00

   (δ) Ώρα προσέλευσης στις 08.30 και ώρα  αποχώρησης στις 16.30

   (ε) Ώρα προσέλευσης στις 09.00 και ώρα  αποχώρησης στις 17.00     Κατόπιν  της ανωτέρω  απόφασης εκδόθηκε, μετά από πρόταση της τότε Διοίκησης του ΙΚΑ και χωρίς οποιαδήποτε σοβαρή αιτιολογία, η  με αριθμ. Φ.10021/32155/5030/16-01-2012 (ΦΕΚ 209/Β/9-2-2012) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με την οποία καθορίστηκε ενιαίο ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης των διοικητικών υπαλλήλων του ΙΚΑ− ΕΤΑΜ, ως εξής:  ώρα προσέλευσης 7:30 και ώρα αποχώρησης 15:30. "Πετύχαμε" δηλαδή άλλη μια εναντίον μας διαφοροποίηση, έναντι όλων των υπολοίπων δημοσίων υπαλλήλων…..

   Με την από 07/03/2013 ανακοίνωση μας, προκλήθηκαν αλυσιδωτές συνδικαλιστικές και διοικητικές αντιδράσεις, οι οποίες κατέληξαν στην Φ. 10021/13938/1605/30-05-2013 (ΦΕΚ 1345/Β/13) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με την οποία τροποποιήθηκε η Φ.10021/32155/5030/16-01-2012 όμοια της και  προστέθηκε ως δυνατότητα επιλογής ωραρίου και η εξής: ώρα προσέλευσης 8:00 και ώρα αποχώρησης 16:00.

      Παρά την θετική αυτή εξέλιξη τα προβλήματα δεν επιλύθηκαν και συνέχισαν να ταλαιπωρούν  τους  περισσότερους από τους συναδέλφους,  ιδιαίτερα τους γονείς, γιατί τα σχολεία ανοίγουν στις 8:00 το πρωί, και  αναγκάζονται «τρέχοντας» να τακτοποιήσουν τα παιδιά τους και να μεταβούν στην εργασία τους.

       Το πρόβλημα της έγκαιρης μετάβασης έγινε ακόμα εντονότερο μετά την εφαρμογή της αναδιοργάνωσης των Υπηρεσιών του ΙΚΑ, τόσο για τους συναδέλφους της επαρχίας, όσο και για αυτούς πλέον της Αττικής.  Μετά την αναστολή λειτουργίας πολλών Υποκαταστημάτων και Παραρτημάτων πολλοί εργαζόμενοι υποχρεώνονται να διανύουν πλέον πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις, είτε ζουν στην Αττική, είτε στην επαρχία, ενώ οι συγκοινωνίες ορισμένες φορές δεν μπορούν να τους εξυπηρετήσουν με τις εν λόγω «ιδιαίτερες» ώρες προσέλευσης.

    Αποτέλεσμα των παραπάνω   είναι  να υπάρχουν προστριβές των υπαλλήλων  με τους Προϊσταμένους των μονάδων του ιδρύματος που προκαλούν προβλήματα στην ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών.

     Επίσης κάποιοι εργαζόμενοι για τον παραπάνω λόγο, αιτήθηκαν την μείωση των ωρών εργασίας τους που συνεπάγεται και αντίστοιχη μείωση, των ήδη  μειωμένων από τα «μνημόνια» αποδοχών τους.

   Θεωρούμε ότι οι συνάδελφοι μας καταβάλουν μεγάλη  προσπάθεια  πλέον στην εργασία τους για να κρατηθεί το ΙΚΑ όρθιο και για να εξυπηρετούνται οι ασφαλισμένοι, συχνά  κάτω από δύσκολες έως απαράδεκτες συνθήκες  και  τα προβλήματα που περιγράφουμε  αποτελούν επιπλέον τροχοπέδη στην λειτουργία των υπηρεσιών και στις σχέσεις μεταξύ τους.

    Τέλος, το εξαντλητικό ωράριο συναλλαγής, το οποίο ταυτίζεται σε μεγάλο βαθμό με το ωράριο εργασίας, οδηγεί σε συγκέντρωση εισερχομένων αιτημάτων, ενώ ταυτόχρονα τα εξερχόμενα υπολείπονται σημαντικά, λόγω της μειωμένης αναγκαστικής χρονικής ενασχόλησης με αυτά, με αποτέλεσμα την συνεχή συσσώρευση εκκρεμοτήτων, όπως καταδείξαμε στην παρέμβαση μας στο πρόσφατο Συνέδριο της Ομοσπονδίας μας.    Για  την άμεση επίλυση του προβλήματος, καλούμε την Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  να προκαλέσει, την τροποποίηση της αριθμ. Φ. 10021/13938/1605/30-05-2013  Υπουργικής Απόφασης, έτσι ώστε να δοθούν στους υπαλλήλους του Ιδρύματος οι ίδιες δυνατότητες επιλογής με τους υπόλοιπους εργαζομένους του Δημοσίου, ενώ ταυτόχρονα να μειωθεί το ωράριο συναλλαγής κατά μία ώρα, μεταθέτοντας την ώρα έναρξης του από τις 8:00 στις 9:00, όπως άλλωστε ορίζεται και στην αρχική υπουργική απόφαση.        

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2015

Σχετικά με την Ονοματοδοσία της "Δημοκρατικής Συμπαράταξης"


     Το ψηφοδέλτιο της εκλογικής συνεργασίας μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ θα φέρει το όνομα Δημοκρατική Συμπαράταξη. Κάθε ομοιότητα με την "Ανεξάρτητη" πλειοψηφούσα Παράταξη του Συνδικάτου μας κρίνεται ως "ανακριβής".


Ιωάννης Α. Γιαννακλής

Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2015

Σχετικά με Απαράδεκτη Συμπεριφορά του Προεδρείου του ΣΕ ΙΚΑ Αττικής και Νήσων

Η προσπάθεια του Προεδρείου του ΣΕ ΙΚΑ Αττικής και Νήσων να καπελλώσει οποιαδήποτε θετική μεμονωμένη πρωτοβουλία συναδέλφων, όπως η αναφερόμενη στο εν λόγω έγγραφο της, ένεκα της παρομοιώδης ανεπάρκειας της να σχεδιάσει και να υλοποιήσει το οτιδήποτε, είναι επιεικώς απαράδεκτη και ασφαλώς θα πέσει στο κενό. Ευτυχώς εκτίθονται, λόγω της οκνηρίας τους, καθόσον το τηλέφωνο επικοινωνίας, δεν ανήκει στον Σύλλογο μας, αλλά στο Εθνικό Θέατρο! Έλεος...


ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΛΗΣ

Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2015

23ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΚΑ ΕΤΑΜΟλοκληρώθηκαν οι εργασίες του 23ου τακτικού απολογιστικού συνεδρίου της ΠΟΣΕ ΙΚΑ που έλαβε χώρα στην περιοχή της Πάτρας (Ρίο) από 10/6/2015 μέχρι 12/6/2015.

Κατ’ αρχήν θα πρέπει να αποδοθούν τα εύσημα σε όλους όσους εργάσθηκαν για την οργάνωση του, δεδομένου ότι μπορούμε να μιλάμε για ένα απόλυτα επιτυχημένο συνέδριο τόσο οργανωτικά, όσο και εκτελεστικά.

Παρευρέθηκαν ο αναπληρωτής υπουργός κοινωνικών ασφαλίσεων κ. Στρατούλης, ο γενικός γραμματέας κ.  Ρωμανιάς, ο νέος διοικητής του ΙΚΑ κ. Θεωνάς, οι υποδιοικητές κα. Τριανταφυλλίδη και κ. Δούκας και πλήθος τοπικών παραγόντων.

 Από τις διεργασίες του συνεδρίου βγήκαν διάφορα χρήσιμα συμπεράσματα και κατατέθηκαν εύστοχες προτάσεις από όλες τις πλευρές.

Συζητήθηκαν θέματα οργάνωσης της Υπηρεσίας μας (Δομές, μηχανοργάνωση, εκπαίδευση, ελεγκτικοί μηχανισμοί κλπ) ,  θέματα υπαλληλικά (δωρόσημο, οδοιπορικά, αποζημιώσεις ΤΔΕ, ωράριο, πειθαρχικό κλπ), όπως και θέματα λειτουργίας του συνδικάτου (διαπαραταξιακό προεδρείο, αποκλεισμοί κλπ) και φυσικά η τεράστια έλλειψη προσωπικού.Ενδιαφέρον προκάλεσε η γενικότερη αναφορά παρατάξεων, στην προσπάθεια που θα πρέπει να καταβληθεί από όλους, προκειμένου να εκλείψει το φαινόμενο κομματικοποίησης του συνδικαλιστικού κινήματος. Αναφορά που μας εξέπληξε ευχάριστα, δεδομένου ότι για πρώτη φορά έγινε τόσο εκτεταμένη μνεία στην συγκεκριμένη θεώρηση, η οποία και αποτέλεσε την γενεσιουργό αφορμή δημιουργίας της παράταξης μας.

Σε ότι έχει να κάνει με τους λόγους που και κάποιοι άλλοι σήμερα, επιζητούν κάτι τέτοιο, «ανάγκα και Θεοί πείθονται», ας είναι όμως ακόμα και έτσι…..

Δεν είναι όμως θεμιτό να αναζητάς ξαφνικά κάτι τέτοιο και αμέσως μετά να σπεύδεις να χαρακτηρίσεις κάποιους άλλους ως «κυβερνητικούς συνδικαλιστές», με αποτέλεσμα να αυτοδιαψεύδεσαι, σε ότι έχει να κάνει με τις αγαθές προθέσεις σου, σχετικά με το μέλλον που αποζητάς.

 Εκτός αν η δεδομένη θεώρηση ισχύει μόνο για την παρούσα περίοδο, καθόσον εκτός από το παρόν και το όποιο μέλλον, υφίσταται και το πρόσφατο παρελθόν.Σε γενικές γραμμές το συνέδριο λειτούργησε άρτια οργανωτικά καθώς επίσης και ιδιαιτέρως δημιουργικά σε ότι έχει να κάνει τόσο με το σκοπό του , όσο και με το επιθυμητό κάθε φορά αποτέλεσμα.

 Έλειψαν οι ιδιαίτερες παραφωνίες, όπως και οι ατέρμονες και άνευ λόγου και ουσίας αντεγκλήσεις, αφήνοντας χώρο για την εποικοδομητική  και δημιουργική κατάθεση προτάσεων και θέσεων.

Το μείζον βέβαια πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι το πώς θα καταφέρουμε, όλοι μαζί και ο καθένας χωριστά, την υλοποίηση όλων αυτών και όχι να μείνουμε σε αναφορές και ευχολόγια.Ας ελπίσουμε ότι έγινε μια νέα αρχή για το συνδικάτο μας και κατ΄ επέκταση για όλους μας.

  

                                                               Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΟ 23ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΣΕ ΙΚΑ
ΤΕΛΟΣ ΕΠΟΧΗΣ…
Συναδέλφισσες -συνάδελφοι,
        Με ιδιαίτερη ικανοποίηση γινόμαστε, επιτέλους, μάρτυρες, ιστορικών εξελίξεων για το ΙΚΑ. Οι μηχανισμοί και τα κατεστημένα που έκαναν ότι ήθελαν επί σειρά ετών στο Ίδρυμα, εις βάρος της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης, των ασφαλισμένων και των υπαλλήλων του, βρίσκονται πλέον σε διαδικασία ραγδαίας αποδόμησης και κατάρρευσης. Όλοι όσοι ονειρευόμασταν την κάθαρση και την αξιοκρατία και παλεύαμε, στο όνομα τους, μία -μέχρι πρότινος- άνιση και στημένη μάχη, έχουμε πλέον κάθε λόγο να είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον.
Η αρχή αυτή έγινε με την αποχώρηση, επιτέλους, του διοικητή Ροβέρτου Σπυρόπουλου και του άμεσου συνεργάτη του υποδιοικητή Διονύση Πατσούρη. Των δύο αρχιμαστόρων της μνημονιακής διάλυσης του Ιδρύματος αλλά και της συντήρησης και ενίσχυσης των αμαρτωλών μηχανισμών του  τέως δικομματισμού. Των μηχανισμών που ηγεμόνευαν την διοίκηση του ΙΚΑ και το συνδικάτο μας, με μοναδικούς τους γνώμονες τις μνημονιακές επιταγές και την εξυπηρέτηση της δικομματικής συντεχνιακής τους φάμπρικας. Η αρχή έγινε. Αναμένεται τώρα και η ανάλογη και απαραίτητη συνέχεια γιατί οι βρώμικοι μηχανισμοί του κατεστημένου τους έχουν πολλά και μακριά πλοκάμια που έχουν βεντουζάρει γερά μέσα στο ίδρυμα και, μάλιστα, στα βασικότερα ζωτικά του όργανα…
Όσον αφορά το συνδικάτο μας, η ΔΗ.ΣΥ. (τ.ΠΑΣΚΕ) και η ΔΑΚΕ αποτελούσαν πάντα και συνεχίζουν να αποτελούν αυτά τα πλοκάμια. Οι ηγεσίες αυτών των παρατάξεων (πιθανότατα και σε άγνοια και αντίθεση πολλών μελών τους) αποτελούν τους συμμέτοχους αυτών των μηχανισμών οι οποίοι, στα πλαίσια του συνδικαλισμού της συναλλαγής και της αναξιοκρατίας συνδιαμόρφωσαν αυτή την κατάσταση που οδήγησε στην απαξίωση του Ιδρύματος αλλά και των εργαζομένων του. Πρώτοι αυτοί άλλωστε εξυπηρετούνται από την διαιώνιση ενός σάπιου συστήματος, σχεδιασμένου για να βολεύει τα ιδιοτελή συμφέροντα και την πελατεία τους, εις βάρος των συμφερόντων του ΙΚΑ και της συντριπτικής πλειοψηφίας των συναδέλφων. Μάλιστα πρότινος έφτασαν και στο σημείο να «συγκυβερνούν» και επίσημα το συνδικάτο, προκειμένου να προστατέψουν τους μηχανισμούς τους, που βρέθηκαν σε κίνδυνο από τα αποτελέσματα των συνδικαλιστικών εκλογών. Σήμερα, πάλι,  βλέποντας την κατάρρευση των κομμάτων που τους έδιναν ισχύ να αυθαιρετούν, οι μεν (ΔΗ.ΣΥ.) έγιναν ξαφνικά Συριζαίοι από κούνια, δίνοντας λευκή επιταγή στη νέα κυβέρνηση ενώ οι δε (ΔΑΚΕ) –ίσως βέβαια και για να εξυπηρετήσουν παράλληλα εσωκομματικές διεργασίες και εξελίξεις- δήλωσαν (δήθεν) αποβίβαση από το καράβι της δημοσιο-υπαλληλοφάγας ΝΔ. Φυσικά αμφότεροι δεν μπορούν να κοροϊδέψουν κανέναν αφού όλοι κατανοούν ότι η μόνη τους έννοια είναι η διατήρηση των αμαρτωλών μηχανισμών τους εντός του Ιδρύματος, οι οποίοι τους κρατάνε στις καρέκλες τους. Ίσως ξεχνούν όμως ότι ο κόσμος δεν μασάει κουτόχορτο…
    Εμείς, από την πλευρά μας, δηλώνουμε απλά και ξεκάθαρα ότι θα συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις για να ολοκληρωθεί η κάθαρση του Ιδρύματος, ΟΧΙ φυσικά λόγω ρεβανσισμού, ΑΛΛΑ προκειμένου να αποκατασταθούν επιτέλους η αξιοκρατία και η δικαιοσύνη στον φορέα μας και η αξιοπιστία του ΙΚΑ και των υπαλλήλων του απέναντι στην κοινωνία, για μια καλύτερη δημόσια κοινωνική ασφάλιση.  Και θα νικήσουμε, να είναι όλοι σίγουροι γι’ αυτό. 
ΔΙΑΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ                                                                              
 (ΕΑΣΠ ΙΚΑ, ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2015

Νέος Υποδιοικητής του Ιδρύματος ο κ. Ιωάννης Δούκας


     Σε συνέχεια της παραιτήσεως του κ. Πατσούρη από τη θέση του Υποδιοικητή του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, ορίσθηκε ο κ. Ιωάννης Δούκας, ως νέος Υποδιοικητής του Ιδρύματος. Αναμένεται στο αμέσως προσεχές διάστημα το Φ.Ε.Κ. Διορισμού του.

Τρίτη, 12 Μαΐου 2015

Επαναφορά Συναδέλφων που είχαν τεθεί σε Διαθεσιμότητα με τις Διατάξεις του Ν. 4172/13.


δ. Επανασυστήνονται οι θέσεις και οι κλάδοι, όπως και το σύνολο των οργανικών και προσωποπαγών θέσεων μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του προσωπικού των ασφαλιστικών ταμείων (ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΕΑ) και του ΟΑΕΔ που καταργήθηκαν κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 90 του Ν.4172/2013 (Α΄167).
2. Το προσωπικό της προηγούμενης παραγράφου, εφόσον δεν έχει μεταταχθεί/μεταφερθεί βάσει οριστικών πινάκων διάθεσης, μπορεί να επανέλθει στις θέσεις τις οποίες κατείχε πριν τεθεί σε διαθεσιμότητα ή πριν λήξει η υπαλληλική του σχέση, εφόσον καταθέσει αίτηση που υποβάλλεται εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος στη Διεύθυνση Προσωπικού/ Διοικητικού του φορέα που υπηρετούσε. Οι υπάλληλοι αυτοί κατατάσσονται με πράξη του οικείου οργάνου διοίκησης στις ως άνω θέσεις με τον ίδιο βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχαν κατά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα βάσει του Ν.4172/2013 (Α΄ 167).
Υπάλληλοι της περίπτωσης δ΄ της προηγούμενης παραγράφου, οι οποίοι περιλαμβάνονται σε τελικούς πίνακες διάθεσης δύνανται να δηλώσουν με αίτησή τους που υποβάλλεται στη Διεύθυνση Προσωπικού / Διοικητικού του φορέα υποδοχής, εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος, ότι επιθυμούν να μεταφερθούν στις θέσεις τις οποίες καταλαμβάνουν βάσει των πινάκων αυτών". (Άρθρο 18 Άρθρο 1 παρ. δ. και άρθρο 2 του N. 4325/15, ΦΕΚ 47/Α/11-05-2015).

Δευτέρα, 11 Μαΐου 2015

Φιλοξενία της Επιστολής Ανεξαρτητοποίησης από την Δημοκρατική Συμπαράταξη του μέλους του Δ.Σ. του ΣΕ ΙΚΑ Αττικής και Νήσων και Συνέδρου κας Νάτσινα


ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ

Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι,

Η συμμετοχή μου στο συνδικαλιστικό κίνημα του Ιδρύματός μας ξεκίνησε 7 χρόνια πριν, από την ισχυρή μου επιθυμία να στρατευθώ μαζί με άλλους νέους συναδέλφους, να μεταφέρω στα συνδικαλιστικά όργανα του χώρου μας τις αγωνίες και τις προσδοκίες των νέων για το εργασιακό μας μέλλον και μαθαίνοντας από την εμπειρία των παλαιών συνδικαλιστών να υπηρετήσω τα συμφέροντα όλων των συναδέλφων που μου κάνουν την τιμή να με ψηφίζουν και να με υποστηρίζουν.

Ωστόσο, οι ενέργειες και οι παραλείψεις της παράταξης που εντάχθηκα, δηλαδή η ΠΑΣΚΕ αρχικά και μετέπειτα η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ, δεν πληρούν σχεδόν καμία από τις προϋποθέσεις που προανέφερα. Η συμμετοχή μου σε αυτήν περιοριζόταν στη χρησιμοποίηση της ψήφου μου από την παράταξη για λήψη συγκεκριμένων πλειοψηφικών αποφάσεων και όχι στη διαμόρφωση θέσεων μέσα από δημοκρατικό διάλογο. Προσπάθειες μου για βελτίωση της ουσίας και της εικόνας της παράταξης αλλά και της διαδικασίας λήψης αποφάσεων δεν καρποφόρησαν.

Πέραν αυτής της ιδιαίτερα δυσάρεστης και τελματώδους σοβαρότατης κατάστασης, παρακαλώ να λάβετε υπόψη σας ότι έκφραση απόψεών μου που στόχευαν στην κινητοποίηση υγιών δυνάμεων, αντιμετωπίστηκαν σε πάρα πολλές περιπτώσεις με κακόπιστες κριτικές, προσβλητικές εκφράσεις, εξευτελιστική υποτίμηση και εν τέλει ανερμάτιστο αρνητισμό και προκατάληψη.

Δεν είναι αυτές οι μόνες περιπτώσεις απαξίωσης που σας ανέφερα. Επιθυμώ όμως να μην σας κουράσω περισσότερο.

Μετά από συνετή και ψύχραιμη σκέψη λοιπόν υποβάλλω την παραίτησή μου ως μέλους της Δημοκρατικής Συμπαράταξης και ως υπεύθυνης Οργανωτικού από το ΔΣ του ΣΕ ΙΚΑ Αττικής και Νήσων και στο εξής θα λειτουργώ ως ανεξάρτητη στο ΔΣ του ΣΕ ΙΚΑ Αττικής & Νήσων και ως ανεξάρτητη σύνεδρος στην ΠΟΣΕ-ΙΚΑ.


Αθήνα, 11/5/2015


Νόρα Νάτσινα

Τετάρτη, 8 Απριλίου 2015

Διαπαραταξιακή ανακοίνωση για την συνάντηση με τον διοικητή την 6-4-2015, με θέμα την μεταφορά της Διοίκησης στο Χαλάνδρι

Καταρχήν αναρωτιόμαστε αν η συγκεκριμένη συνάντηση είχε τελικά πραγματικό σκοπό την ενημέρωση για την μετακίνηση της διοίκησης ή την καλλιέργεια εντυπώσεων, για το ποιοι πιστεύουν ότι θα παραμείνουν στην ηγεσία του ΙΚΑ.
Στην συνάντηση με τον διοικητή μάθαμε ότι, για το κτίριο στο Χαλάνδρι, το ΙΚΑ καταβάλλει, μόνο για κοινόχρηστα επί του κενού κτιρίου, χωρίς ψύξη, θέρμανση, ηλεκτροδότηση κλπ 20.000 ευρώ κάθε μήνα, κατά τι δηλαδή περισσότερα από το ενοίκιο που καταβάλλεται για το κτίριο επί της Αγ. Κωνσταντίνου 8.
Μάθαμε ότι το ιστορικό κτίριο της οδού Πειραιώς, θα είναι έτοιμο το 2021-2022 (!!!) και όχι το 2015, όπως δήλωνε παλαιότερα ο σημερινός διοικητής.
Μάθαμε ότι το σημερινό κτίριο, που στεγάζεται η διοίκηση, έχει προβλήματα στατικότητας και κατά συνέπεια, ξαφνικά, θεωρείται πλέον επικίνδυνο, ενώ δεν ήταν επικίνδυνο τα προηγούμενα χρόνια που οι συνάδελφοι εργάζονταν σε αυτό….
Ενημερωθήκαμε για την ύπαρξη αμιάντου στο κτίριο του Χαλανδρίου, η δεδομένη ύπαρξη του οποίου οδήγησε στην εγκατάλειψη του από την υπηρεσία στο παρελθόν, όταν και στεγάζονταν υπηρεσίες του ΙΚΑ.
Ζητήσαμε πιστοποίηση δημοσίου οργανισμού περί καταλληλότητας του κτιρίου του Χαλανδρίου σήμερα, δεδομένου ότι μετά το πέρας της συνάντησης, αρμόδιος δήλωσε πως υπάρχει ακόμα και σήμερα ζήτημα με ένα τμήμα στο 10ο όροφο.
Αντιληφθήκαμε όλοι, ότι δεν εξετάζεται καθόλου οποιοδήποτε κοινωνικό ή διοικητικό κόστος, εφόσον κάθε κτίριο του ΙΚΑ οφείλει να απευθύνεται στην κοινωνία και δεν είναι έδρα πολυεθνικής, προκειμένου να επιζητά την απομόνωση από το κοινό και την απομάκρυνση από τα κέντρα αποφάσεων.

Ενημερωθήκαμε ότι, όσον αφορά τους υπαλλήλους οι οποίοι δεν μπορούν να μετακινούνται στο Χαλάνδρι, θα δοθεί η δυνατότητα, κατόπιν αιτήσεως τους για μετακίνηση, να τοποθετηθούν σε υποκαταστήματα πλησίον της περιοχής που επιθυμούν. Μάθαμε επίσης ότι, αν οι σχετικές αιτήσεις για μετακίνηση είναι πολλές, τότε η διοίκηση οφείλει  να επανεξετάσει το θέμα και πιθανόν σε μια τέτοια περίπτωση, να μην γίνει η μετακίνηση της διοίκησης στο Χαλάνδρι.
Αναρωτιόμαστε αν οι υποσχόμενες μετακινήσεις συναδέλφων, θα γίνουν μόνο αν και εφόσον τελικά μετακινηθεί η διοίκηση και όχι σε περίπτωση παραμονής της στο σημερινό χώρο.

Ενημερωθήκαμε, επίσης, ότι κάθε αντίθετη άποψη από αυτήν του διοικητή είναι φοβική συνδικαλιστική προσέγγιση.Ενημερωθήκαμε ότι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας, στο Δ.Σ του ΙΚΑ, ψήφισε, για άλλη μια φορά κατά την προσωπική του άποψη, υπέρ της απόφασης για έργα οικοδομικά και ηλεκτρολογικά στο κτίριο στο Χαλάνδρι, προκειμένου να μεταφερθεί η διοίκηση σε αυτό.
Ενημερωθήκαμε, ότι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας δεν έχει γίνει κοινωνός της αρνητικής διάθεσης των εργαζομένων για μετακίνηση στο Χαλάνδρι !
Ενημερωθήκαμε επίσης ότι ουδέποτε έλαβε γνώση της ύπαρξης υπογραφών υπάλληλων με την ανωτέρω αρνητική διάθεση που έχει στην κατοχή του ο Σύλλογος της Αθήνας!!!
Απορήσαμε, μαζί με τον Α΄ αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας, για το πως είναι δυνατόν ο πρόεδρος να μην γνωρίζει, ότι στο Σύλλογο της Αθήνας έχει συγκεντρωθεί μεγάλος αριθμός υπογραφών συναδέλφων, που αντιδρούν στην μελλοντική μετακίνηση των υπηρεσιών της διοίκησης.
Εξαγριωθήκαμε όταν καταλάβαμε ότι δεν υπάρχει καμία συνεργασία μεταξύ προέδρου της Ομοσπονδίας και Συλλόγου Ν. Αττικής και Νήσων, σε τόσο σοβαρά για το μέλλον της υπηρεσίας θέματα.

Απαιτούμε την άμεση σύγκληση έκτακτου Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕ ΙΚΑ Ν. Αττικής και Νήσων προκειμένου να συζητηθεί κατ’ αποκλειστικότητα το θέμα μεταστέγασης των υπηρεσιών της διοίκησης, να παρθούν ξεκάθαρες αποφάσεις και αμέσως μετά, την ίδια ημέρα, να γίνει συνέλευση όλων των υπαλλήλων της διοίκησης προκειμένου να ενημερωθούν πλήρως για αυτές, από το όργανο.

    ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΚΑ ΕΤΑΜ
    ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ – ΠΡΩΤΑ ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ  (γραμματεία Αττικής και Νήσων)
    ΕΑΣΠ- ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
   ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΕΚ ΤΩΝ ΕΚΛΕΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ Σ.Ε ΙΚΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

Σάββατο, 21 Μαρτίου 2015

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ


Τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης, που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη, όπως αποφασίστηκαν από το Δ.Σ. του ΣΕ ΙΚΑ Αττικής και Νήσων, ήταν τόσο ο Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός του Συλλόγου μας, όσο και η τροποποίηση του Καταστατικού, καθώς και προτάσεις για το μέλλον του. Τι πραγματικά συνέβη όμως;

Καταρχήν υπήρξε πολύ μικρή συμμετοχή (περίπου 150 άτομα), ένα θέμα που πρέπει επειγόντως να απασχολήσει το Σωματείο μας. Οι σημαντικότεροι λόγοι θεωρώ ότι είναι η απογοήτευση των συναδέλφων από την δράση και την συμπεριφορά του Σωματείου μας, η απεργία των Μέσων Μαζικής Συγκοινωνίας και η επιλογή της Πέμπτης για άλλη μια φορά ως ημέρα συνέλευσης. Ο Εκπρόσωπος μας στο ΣΕ ΙΚΑ Αττικής και Νήσων κ. Νικολιδάκης έχει επανειλημμένως τονίσει στα θεσμικά όργανα του Συλλόγου μας, ότι προσφορότερη ημέρα είναι η Τετάρτη, μία μέρα, που τα Τμήματα Απονομών και Πληρωμών Συντάξεων δεν έχουν συναλλαγή.

Αντί να συζητηθούν τα προγραμματισμένα θέματα, υπήρξε παρέλαση και ομιλίες του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ρωμανιά, του νέου Υποδιοικητή κ. Θεωνά, της Υποδιοικήτριας κας. Τριανταφυλλίδη, και του Προέδρου της Ομοσπονδίας μας. Η διάρκεια των εν λόγω ομιλιών ξεπέρασε τις 2 ώρες! Αν δε είχε έρθει και ο Διοικητής, ο οποίος είχε και αυτός προσκληθεί, ενδεχομένως να είμασταν ακόμα εκεί! Είναι προφανές λοιπόν, ότι ο στόχος ήταν να δείξει το Προεδρείο στον κόσμο, πόσο κοντά ακόμα είναι με την Διοίκηση, παρά την Κυβερνητική αλλαγή!

Η Συνέλευση άρχισε με μία πολύ σύντομη ομιλία του Προέδρου του ΣΕ ΙΚΑ Αττικής και Νήσων. Στην συνέχεια τον λόγο πήρε ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας, ο οποίος καταχράστηκε της φιλοξενίας, καταθέτοντας επί μακρόν τις προσωπικές του απόψεις για το μέλλον του ΙΚΑ και αναμοχλεύοντας θέματα, που ήδη είχε επιχειρήσει να απαντήσει με την τελευταία του ανακοίνωση. Έπειτα μίλησε ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο οποίος δεν είπε τίποτε διαφορετικό, από όσα λέει στα διάφορα τηλεοπτικά πάνελ.

Η υποδιοικήτρια κα Τριανταφυλλίδη μίλησε στη συνέχεια ελάχιστα και κυρίως συναισθηματικά, όντας η μοναδική, που ευχαρίστησε τους συναδέλφους για τις προσπάθειες τους. Απογοητευτική υπήρξε η ομιλία του νέου Υποδιοικητή κ. Θεωνά, ο οποίος έκανε τον Άδωνη να φαντάζει κεντρώος. Μίλησε για ένα και μόνο Ταμείο με κορμό το ΙΚΑ, εξήρε το Γερμανικό μοντέλο, άνοιξε την πόρτα σε ιδιώτες, όσο αφορά την συνέχιση του έργου της ψηφιοποίησης της ασφαλιστικής ιστορίας και γενικότερα αντικατέστησε επάξια τον ελλείποντα Διοικητή.

Έχοντας ο κόσμος εξαντληθεί ξεκίνησε μετά τις 2:30 τις εργασίες της η Γενική Συνέλευση. Ο Γραμματέας του Συλλόγου έκανε τον Διοικητικό Απολογισμό και ο Ταμίας τον Οικονομικό. Στη συνέχεια τοποθετήθηκαν οι Παρατάξεις. Η Αδέσμευτη Ενωτική Πρωτοβουλία Εργαζομένων ΙΚΑ - ΕΤΑΜ σεβόμενη την ανάγκη των συναδέλφων να τοποθετηθούν, δεν πήρε τον λόγο. Αντί να τοποθετηθεί, μοίρασε την τελευταία της ανακοίνωση, σχετικά με την Αναστολή Μονάδων της Υπηρεσίας μας.  

Όσο αφορά την τροποποίηση του Καταστατικού, η Παράταξη μας είναι η μοναδική, που κατέθεσε τις προτάσεις της εγγράφως. Ο Πρόεδρος της Πανελληνία ΔΑΚΕ – ΙΚΑ ανέπτυξε κάποιες προτάσεις κατά την ομιλία του. Τέλος, όσο αφορά τον Διοικητικό και Οικονομικό Απολογισμό ελάχιστα αναφέρθηκαν, ενώ αναμένω με ενδιαφέρον τα νούμερα (πόσοι ψήφισαν υπέρ και πόσοι κατά ή λευκό δηλαδή).

Συμπερασματικά, ο πραγματικός σκοπός της σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, θεωρώ ότι ήταν δυστυχώς το στήσιμο μιας Φιέστας, λόγω της πρόσφατης Κυβερνητικής Αλλαγής. Εξελίχτηκε δε σε παρωδία, λόγω της εξαιρετικά χαμηλής συμμετοχής των συναδέλφων.ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΓΙΑΝΝΑΚΛΗΣ

Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2015

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ

  ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΠΟΛΛΟΥΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ
  ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΝ ΟΤΙ ΚΑΤΙ
                    ΑΛΛΑΞΕ…                      

 

 Στις 25 Ιανουαρίου 2015 , ο ελληνικός λαός αποφάσισε αλλαγή πολιτικής στη χώρα μας. Οι πολίτες έκαναν στην άκρη το φόβο, τις αντιλαϊκές μνημονιακές πολιτικές και τους εκπροσώπους τους και συντάχθηκαν με την ελπίδα, την δικαιοσύνη,  τη δημοκρατία , καταψηφίζοντας τις συγκυβερνήσεις - εκφραστές των καταστροφικών αυτών πολιτικών.
   Στο χώρο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, το δίδυμο, Διοικητή και του αγαπημένου του Υποδιοικητή, καθώς και οι παρατρεχάμενοι τους, παραμένοντας στη Δοίκηση του μεγαλύτερου ασφαλιστικού οργανισμού της χώρας, αποτέλεσαν τους ιδανικούς υπάλληλους – εκτελεστές  των μνημονιακών κυβερνήσεων που διέλυσαν τη χώρα και σήμερα σφυρίζουν αδιάφορα.
    Συγκεκριμένα, υπέγραψαν, στήριξαν και εφάρμοσαν, ως πειθήνια όργανα:
·                 το PSI στα ασφαλιστικά ταμεία
·                 τις ευνοϊκές ρυθμίσεις «ημετέρων» επιχειρηματιών
·                 την οικονομική εξαθλίωση, τις απολύσεις - διαθεσιμότητες
·                 τις απαράδεκτες αξιολογήσεις με τις ποσοστώσεις της ντροπής
·                 την απομάκρυνση της 9κ
·                 το κλείσιμο υποκαταστημάτων-παραρτημάτων
·                 την απώλεια του Δωροσήμου,
    Διαθέτοντας, ως παρατρεχάμενους τους, υψηλόβαθμα συνδικαλιστικά στελέχη του συνδικάτου μας, με τους οποίους ακόμα και σήμερα  εμφανίζονται μαζί, προσπαθώντας να καλλιεργήσουν την εντύπωση ότι θα παραμείνουν στις καρέκλες τους, αμφότεροι .
    Δεν δείχνουν να καταλαβαίνουν ότι όλα άλλαξαν πλέον και το μέλλον τους στο χώρο του ΙΚΑ είναι ιδιαιτέρως περιορισμένο.
   Οι πρακτικές που συνεχίζουν να ακολουθούν και μετεκλογικά, μόνο αθώες δεν είναι.
   Η λογική αναστολής λειτουργίας μονάδων του ΙΚΑ καλά κρατεί.
   Σε αγαστή συνεργασία με τον πρόεδρο της ΠΟΣΕ-ΙΚΑ, που θεωρεί ότι στο Δ.Σ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μπορεί να εκφράζει και να ψηφίζει σύμφωνα με την προσωπική του άποψη(!!!), προσπαθούν να συνεχίσουν την πολιτική των μαυρισμένων από τον ελληνικό λαό  αφεντικών τους.
   Παρά το τελευταίο Δελτίο Τύπου για την αναδιοργάνωση των μονάδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που εξέδωσε η Διοίκηση - προφανώς όχι με δική της πρωτοβουλία - και που κατά πάσα πιθανότητα εκ του πονηρού αναφέρεται μόνο σε μονάδες της Αττικής, υπηρεσιακοί παράγοντες ενημερώνουν το Δ.Σ της ΠΟΣΕ ΙΚΑ ότι θα προχωρήσουν στις ειλημμένες αποφάσεις του Δ.Σ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ περί αναστολής λειτουργίας μονάδων.     
   Και αναρωτιόμαστε: Δεν κατάλαβαν ότι οι πολιτικές που υποστήριζαν μέχρι και προχθές έχουν τελειώσει ;;;  Ότι οι πολιτικές που εφάρμοζαν μέχρι τώρα έφεραν στο χείλος του γκρεμού το ασφαλιστικό σύστημα, αποδυναμώνοντας  σε σημείο διάλυσης τον μεγαλύτερο ασφαλιστικό  οργανισμό της xώρας ;;; Όσες δηλώσεις και να γίνονται στα ΜΜΕ η πραγματικότητα δεν αλλάζει. Ο λαός επέλεξε να πάει η Ελλάδα μπροστά, χωρίς αυτούς που μέχρι τώρα ήταν τα βαρίδια της.
 

   Συνδικαλιστές που ταυτίστηκαν με τις επιλογές της συγκυβέρνησης ΠΑΣΟΚ-ΝΔ, που ακόμα και στο συνδικάτο επανέλαβαν τα αίσχη και τις αποτυχημένες πολιτικές των κομμάτων τους, από τα οποία τόσα χρόνια άγονται και φέρονται, δημιουργώντας με τον πιο απεχθή τρόπο μια δική τους συγκυβέρνηση ΠΑΣΚΕ – ΔΑΚΕ.
    
Το σίγουρο είναι ότι δεν μπορείς να χτίζεις κάτι καινούργιο με παλιά υλικά. Δεν μπορείς να οικοδομείς την δικαιοσύνη, την αξιοπρέπεια, το ελπιδοφόρο αύριο, με καρεκλοκένταυρους της αποτυχημένης και σάπιας πολιτικής πραγματικότητας.
     Αυτοί που την Τετάρτη χειροκροτούσαν το 4,6% και την Κυριακή το βράδυ θεωρούσαν εαυτούς θριαμβευτές των εκλογών…
     Αυτοί που ακόμα και μπροστά στα μάτια σας θα προσπαθήσουν να σας ξεγελάσουν ότι κατάφεραν την επαναφορά των συναδέλφων μας από την διαθεσιμότητα , ενώ αυτό είναι καθαρή δέσμευση της νέας κυβέρνησης και κανενός άλλου.
     Αυτοί που σήμερα βλέπουν να αποχαιρετούν τα προνόμια τους, χρησιμοποιούν ο ένας τον άλλο για την προσωπική τους προβολή στα ΜΜΕ. Εμφανίζονται, αναφέροντας τις «καταπληκτικές»??? μεταρρυθμίσεις, της απερχόμενης Διοίκησης ξεχνώντας να αναφέρουν, την τρομοκρατία στους χώρους εργασίας καθώς και την απώλεια του δεδομένου ότι έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους και όχι με αριθμούς.
      Οι «μεταρρυθμιστές»!!!! που κατάφεραν να αυξήσουν τον χρόνο απονομής των συντάξεων αφού αποδυνάμωσαν τα αντίστοιχα τμήματα, καθώς και τα τμήματα εσόδων, ενώ συνωστίζεται  προσωπικό αλλού κάνοντας τους συναδέλφους μας, της πρώτης γραμμής, να αισθάνονται απελπισμένοι.
      Αυτοί, που ακόμα και στα όργανα μιλούσαν για το φόβο των μνημονίων, το φόβο των απολύσεων , το φόβο των μειώσεων και γενικά ήταν οι συνδικαλιστικοί εκφραστές της πρώην συγκυβερνητικής τρομολαγνείας , σήμερα εμφανίζονται  εκφραστές του διαφορετικού, μιλώντας για ανατροπές που μέχρι χθες χλεύαζαν, στην προσπάθεια τους να μείνουν στο «παιχνίδι».
      Το «παιχνίδι» τους όμως τελείωσε, όπως θα τελειώσουν και οι «μηχανισμοί» που δημιουργούσαν για αυτούς, τόσα χρόνια οι συνεργάτες τους στη Διοίκηση της Υπηρεσίας.
       Την θέση όλων αυτών, ήρθε επιτέλους η ώρα να πάρει, η διαφάνεια, η αξιοκρατία και η δικαιοσύνη.

ΔΙΑΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ
  (ΕΑΣΠ IKA -ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ -ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2015

Ερμηνεία της Προεδρικής Συμμετοχής στο Δ.Σ. του Ιδρύματος


     

Όπως έχουμε πολλάκις αναφερθεί τελευταία, μετά την αποκάλυψη της επίμαχης απόφασης (η υπ' αριθμ. 4/Συν.2/16-01-2014 Απόφαση του Δ.Σ. του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ - ΑΔΑ: ΒΙΨΨ4691ΩΓ-ΡΟΞ), με την οποία αποφασίσθηκε το κλείσιμο του ιδιόκτητου Υποκαταστήματος ΙΚΑ Αγίου Μηνά Ηρακλείου Κρήτης και η μεταφορά των υπηρεσιών του στο ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΟ Υποκατάστημα ΙΚΑ Νέας Αλικαρνασσού, φέρει φαρδιά πλατιά δυστυχώς και την υπογραφή του Προέδρου του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, όπως αναγκάσθηκε να ομολογήσει κατά την πρόσφατη συνεδρίαση του Δ.Σ. Επιπλέον τόνισε, ότι καθόσον δεν υπάρχει σχετική απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας, κάθε φορά ψηφίζει κατά το δοκούν. Το ερώτημα, που ευλόγως τίθεται όμως είναι, αν ψηφίζει με τα ίδια ή με διαφορετικά κριτήρια. Μεταφορά μέρους της Διοίκησης στο Χαλάνδρι, ένεκα του Ιδιόκτητου εκεί κτιρίου, και μεταφορά των υπηρεσιών του ιδιόκτητου υποκαταστήματος ΙΚΑ Αγίου Μηνά Ηρακλείου Κρήτης στο ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΟ Υποκατάστημα ΙΚΑ Νέας Αλικαρνασσού, δεν συνάδουν ως ορθολογικές επιλογές. Παρόλ' αυτά κάτι συνδέει τις δύο αντιφατικές επιλογές. Δυστυχώς τόσο γι' αυτόν, όσο και για μας, που υποτίθεται ότι θα έπρεπε να εκπροσωπεί στο Δ.Σ., δεν ψηφίζει κατά το δοκούν, αλλά σύμφωνα με την εισήγηση του Διοικητή. Οι κακόγουστοι θεατρικοί διαξιφισμοί μεταξύ τους είναι σίγουρο, ότι δεν πείθουν πλέον κανέναν!ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΓΙΑΝΝΑΚΛΗΣΣάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2015

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ


       ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

              ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΚΑ ΕΤΑΜ


ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣΣτο τελευταίο Δ.Σ της Ομοσπονδίας μας (26-2-2015) ενημερωθήκαμε από υπηρεσιακούς παράγοντες της Διοίκησης , σχετικά με τα παραρτήματα – υποκαταστήματα που η Διοίκηση προτίθεται να αναστείλει την λειτουργία τους, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 3 του Ν. 4075/2012, που ορίζει ότι :

 «Με απόφαση του Διοικητή του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Δ.Σ. του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είναι δυνατή η συγχώνευση ή η αναστολή λειτουργίας οργανικών μονάδων του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ οποιουδήποτε επιπέδου και η μεταφορά των αρμοδιοτήτων επί της ασφαλιστικής τους περιοχής σε άλλη ή άλλες οργανικές μονάδες».

Συγκεκριμένα υπήρξε ενημέρωση σχετικά με τα υποκαταστήματα –παραρτήματα, για τα οποία ΥΠΑΡΧΕΙ ΗΔΗ ΑΠΟΦΑΣΗ αναστολής λειτουργίας τα οποία είναι τα παρακάτω:

 Πύλου , Λιμένα Θάσου , Σέριφου , Πάρου , Αριδαίας , Μήλου , Αξιούπολης , Κύμης , Αλιβερίου , Ναυπάκτου , Αγ. Μηνά Κρήτης , Κρανιδίου , Άργους , Ιεράπετρας , Αλεξάνδρειας και 25ης Μαρτίου.

Παράλληλα με αυτά ενημερωθήκαμε ότι υπάρχει ΠΡΟΘΕΣΗ (από επιτροπή που λειτουργεί για τον σκοπό αυτό), αλλά όχι ακόμη ΑΠΟΦΑΣΗ για την αναστολή λειτουργίας – συγχώνευση των παρακάτω υποκαταστημάτων της Αττικής :

Κηφισιάς στο Μαρούσι , Λαυρίου στο Κορωπί , Σπάτων στη Ραφήνα , Μεγάρων στην Ελευσίνα , Περάματος στη Δραπετσώνα , Αγ. Σοφίας στον Πειραιά , Καμινίων στον Πειραιά και Κορυδαλλού στη Νίκαια (με παράλληλη μεταφορά σε κτίριο στο Ρέντη !!!), όπως και των Ομόνοιας στο Πλατ.Συντάγματος, Κεραμεικού στο Αθηνών με μεταφορά στο κτίριο του Κεραμεικού και  Γαλατσίου στο Πατησίων που ενώ ήταν στην ημερήσια διάταξη του προηγούμενου Δ.Σ, αναβλήθηκαν προσωρινά.

Όλες οι παραπάνω αναστολές λειτουργίας υποκαταστημάτων-παραρτημάτων, όπως και όλες οι άλλες που έχουν πραγματοποιηθεί ήδη, στηρίζονται σε αποφάσεις Διοικητή μετά από γνώμη του Δ.Σ του ΙΚΑ.

Ακολουθούν δε έναν σχεδιασμό για το νέο Οργανόγραμμα του οργανισμού, που έχει κατατεθεί στο ΥΔΜΗΔ, αλλά δεν έχει νομοθετηθεί. (Απαιτείται έκδοση Προεδρικού Διατάγματος).

Όμως ενώ ο Διοικητής με απόφαση του μπορεί να αναστέλλει την λειτουργία μονάδων και να συγχωνεύει αντίστοιχα, δεν έχει την δυνατότητα από το Νόμο να συστήνει νέες μονάδες ή να καθορίζει ή να ανακαθορίζει την εσωτερική διάρθρωση των Υπηρεσιών, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 24 του Ν.4075/2012 που ορίζει τα εξής: 
«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Δ.Σ. του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να καθορίζεται ή να ανακαθορίζεται η εσωτερική διάρθρωση των Υπηρεσιών του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ και να συστήνονται ή να καταργούνται οργανικές μονάδες επιπέδου τμήματος, υποδιεύθυνσης ή διεύθυνσης».

Πέραν των προβλημάτων που δημιουργούνται με την αναστολή λειτουργίας των μονάδων, υπάρχει και το γεγονός ότι και στις μονάδες «υποδοχής» δεν είναι εφικτό να ανακαθοριστεί η εσωτερική διάρθρωση, σύμφωνα με όσα πιθανόν θα προβλεφθούν στο νέο Οργανόγραμμα, αν και όταν αυτό πάρει την τελική του μορφή και νομοθετηθεί και κατά συνέπεια παραμένουν με την μορφή που είχαν υποδεχόμενες όμως τον ανάλογο φόρτο εργασίας, σε μερικές δε περιπτώσεις και διαφορετικά αντικείμενα.

Σε ότι αφορά τις προβλέψεις και την δημιουργία αντίστοιχων υποδομών σχετικά με την μεταφορά προσωπικού, την συγκοινωνιακή πρόσβαση, το κτιριακό κλπ δεν θα κάνουμε λόγο στην παρούσα ανακοίνωση, δεδομένου ότι έχουμε αναφερθεί και παλαιότερα στα δεδομένα προβλήματα που δημιουργούνται και σε ότι έχει να κάνει με τους εργαζόμενους και σε ότι έχει να κάνει με τους ασφαλισμένους.

Σαν παράταξη, θα σας θυμίσουμε ενδεικτικά, ανάλογες ανακοινώσεις μας, σχετικά με τα θέματα που δημιουργούνται με όλες αυτές τις αλλαγές και μπορείτε να βγάλετε μόνοι σας τα συμπεράσματα σας.1)     «Επίσκεψη αντιπροσωπείας ΙΚΑ στο γερμανικό φορέα ασφάλισης»  (27/9/2014)

2)     «Νέο Οργανόγραμμα – Νέες Δομές ;;;;;»   (27/6/2014)

3)     «Σχετικά με το νέο Οργανόγραμμα»  (16/1/2014)Δυστυχώς σε όλα αυτά το συνδικάτο μας, με τις διαμορφωμένες σήμερα πλειοψηφίες του, συμμετέχει σε όλα αυτά δια του εκπροσώπου του στο Δ.Σ του ΙΚΑ και όπως μας δήλωσε στο τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, ψηφίζει κατά την κρίση του, αφού δεν υφίσταται «κοινή θέση» της Ομοσπονδίας σε σχέση με τις επιχειρούμενες αλλαγές.

Μια «κοινή θέση» που «έντεχνα» τόσο καιρό δεν φρόντισαν να υπάρχει σαν πλειοψηφία, με τους συνεργάτες τους.

Το μοναδικό θετικό γεγονός που μπορεί να αναφερθεί, σχετικά με όλα τα παραπάνω, είναι η έκδοση του Δελτίου Τύπου της Διοίκησης (20/2/2015), που αναφέρεται στην αναδιοργάνωση των περιφερειακών μονάδων ΙΚΑ ΕΤΑΜ Λεκανοπεδίου Αττικής και στο οποίο αναφέρεται ότι:
«Για την ολοκλήρωση των σχετικών αποφάσεων θα προηγηθεί διάλογος με την ΠΟΣΕ-ΙΚΑ και πλήρης ενημέρωση και διαβούλευση με τους Δημάρχους, τους Βουλευτές και τους τοπικούς φορείς της περιοχής.

Η τελική εισήγηση θα τεθεί προς έγκριση στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης.

Κατόπιν αυτού, δεν προωθούνται ή δεν ολοκληρώνονται οι όποιες συγχωνεύσεις ή καταργήσεις».

Δυστυχώς ούτε στη Διοίκηση δεν έχουν ενημερωθεί ότι δεν μπορούν να κάνουν αναφορά σε καταργήσεις !!!! (Ν.4075/2012 άρθρο 24 παρ.4)

Αλλά και πάλι αναφέρονται μόνο στις μονάδες της Αττικής.

Επειδή και ο πλέον αδαής μπορεί να αντιληφθεί, τον τρόπο με τον οποίο, εντελώς ξαφνικά και την επόμενη ημέρα από την προσπάθεια να ληφθούν αποφάσεις στο Δ.Σ του ΙΚΑ, σχετικά με νέες αναστολές λειτουργίας, εκδίδεται ένα δελτίο τύπου αυτού του περιεχομένου , εύλογο είναι να αναρωτηθούμε μήπως και η αναφορά μόνο στα υποκαταστήματα της Αττικής, θα χρειαστεί κάποια διόρθωση.

                    Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ