Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2015

Σχετικά με Απαράδεκτη Συμπεριφορά του Προεδρείου του ΣΕ ΙΚΑ Αττικής και Νήσων

Η προσπάθεια του Προεδρείου του ΣΕ ΙΚΑ Αττικής και Νήσων να καπελλώσει οποιαδήποτε θετική μεμονωμένη πρωτοβουλία συναδέλφων, όπως η αναφερόμενη στο εν λόγω έγγραφο της, ένεκα της παρομοιώδης ανεπάρκειας της να σχεδιάσει και να υλοποιήσει το οτιδήποτε, είναι επιεικώς απαράδεκτη και ασφαλώς θα πέσει στο κενό. Ευτυχώς εκτίθονται, λόγω της οκνηρίας τους, καθόσον το τηλέφωνο επικοινωνίας, δεν ανήκει στον Σύλλογο μας, αλλά στο Εθνικό Θέατρο! Έλεος...


ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΛΗΣ